Make your own free website on Tripod.com

Freizes in dhe Fonetik Mohd
Verzhôn 1.5

Bai Kristohfer Dikî

Dhe Wôn Rinh enskripcôn frôm Dhe Lord ôv dhe Rinhs:

Wôn Rinh tû rûl dhem ahl, Wôn Rinh tû faind dhem,
Wôn Rinh tû brinh dhem ahl and in dhe darknes baind dhem

Klik hîr tû goh bak tû dhe mein Fonetik peij.

Klik hîr tû goh bak tû deadpete.tripod.com.